Bestuur

Het bestuur van de gemeente Bekkevoort bestaat uit een uitvoerend orgaan, het college van burgemeester en schepenen, en een wetgevend orgaan, de gemeenteraad. De leden van het college van burgemeester en schepenen maken ook deel uit van de gemeenteraad.

OCMW Bekkevoort heeft een vast bureau en een OCMW-raad.