Vast bureau

Besluitenlijst vast bureau

Het dagelijks bestuur van het OCMW is in handen van het vast bureau. De leden van het college van burgemeester en schepenen vormen het vast bureau.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. Je kan ze dus niet bijwonen.

Samenstelling

 • Burgemeester Hans Vandenberg

  Voorzitter vast bureau CD&V

  Contactgegevens

  Adres
  Staatsbaan 331
  GSM
  0497/85 24 16
  E-mail
  hans.vandenberg@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, erediensten, communicatie, feestelijkheden, personeel en middenstand

 • Schepen Benny Reviers

  Lid vast bureau Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Witteweg 5
  GSM
  0476/98 91 12
  E-mail
  benny.reviers@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: senioren, verkeer en mobiliteit, dorpskernvernieuwing, wonen en huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en energie, waterhuishouding, rioleringen en communicatie 

 • Schepen Nathalie Weckx

  Lid vast bureau Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Schillekensberg 9/A
  GSM
  0478/21 13 49
  E-mail
  nathalie.weckx@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs, kinderopvang en feestelijkheden

 • Schepen Raf Vanmeensel

  Lid vast bureau Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Oude Tiensebaan 55A
  GSM
  0494/81 28 34
  E-mail
  raf.vanmeensel@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: openbare werken, begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning

 • Schepen Wouter Lenaerts

  Lid vast bureau CD&V

  Contactgegevens

  Adres
  Oude Leuvensebaan 111
  GSM
  0476/28 43 67 
  E-mail
  wouter.lenaerts@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: financiën, begroting, belastingen, cultuur, erfgoed, bibliotheek, landbouw, dierenwelzijn, ICT, patrimonium, toerisme en arbeidspreventie op het werk

 • Algemeen directeur Hilde Goedhuys

  Vast bureau - algemeen directeur

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van het lokaal bestuur. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. 

  De algemeen directeur staat aan het hoofd van het lokaal bestuur en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

  De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

  Contactgegevens

  Adres
  Eugeen Coolsstraat 17
  tel.
  013/46 05 67
  E-mail
  hilde.goedhuys@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje