Toegankelijkheidsverklaring www.bekkevoort.be

Lokaal bestuur Bekkevoort streven ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.bekkevoort.be.

Nalevingsstatus

De website www.bekkevoort.be voldoet grotendeels aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Mogelijk is bepaalde inhoud niet toegankelijke om de volgende reden(en):

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.
    • Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s: we proberen zoveel mogelijk PDF-formulieren om te zetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.
  • Op www.bekkevoort.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze websites / platformen voldoet mogelijk aan de richtlijnen.

Extra toelichting

Het lokaal bestuur nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.bekkevoort.be:
    • Screening bij ingave nieuwe content
    • Periodieke screening van de ganse site
  • Aanpassing frontend www.bekkevoort.be met een hoog contrast switch-knop.

Lokaal bestuur Bekkevoort werken aan toegankelijkheid op haar website www.bekkevoort.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet d.d. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Op 7 september 2020 keurden het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan het lokaal bestuur Bekkevoort (communicatie@bekkevoort.be). Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem dan contact op met de algemeen directeur (hilde.goedhuys@bekkevoort.be).

Deel deze pagina