Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge voeren gezamenlijk een bestuurskrachtmeting uit

Gepubliceerd op dinsdag 15 februari 2022 9 u.
De Hagelandse gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge zullen de volgende maanden gezamenlijk een zogenaamde bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Doel van zo’n analyse is na te gaan wat de sterktes en de zwaktes van elke gemeente zijn.

Door het analysetraject samen te doorlopen, zullen de gemeenten de kans hebben van elkaar te leren, goede praktijken uit te wisselen, en te verkennen hoe ze elkaar kunnen versterken.

Deze bestuurskrachtanalyse, die mee zal worden uitgevoerd door adviesorganisatie CC Consult, zal een objectieve analyse maken van de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen. Zowel de colleges van burgemeester en schepenen als de managementteams van de vier gemeenten zullen bij het onderzoek betrokken worden.

Er zal onder meer ingezoomd worden op de capaciteit van de gemeenten om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen en projecten waarmee lokale besturen vandaag geconfronteerd worden het hoofd te bieden.

Het eindrapport van de bestuurskrachtanalyse zal weergeven op welke vlakken er in de verschillende gemeenten nog groeikansen liggen, bijvoorbeeld m.b.t. de interne organisatie of de dienstverlening.

Het eindrapport zal in september van 2022 door CC Consult aan de besturen worden toegelicht.