Omgevingsanalyse

De administratie van gemeente en OCMW vormen één organisatie en hebben een omgevingsanalyse voorbereid voor het bestuur als insteek voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Thema’s

De omgevingsanalyse is opgebouwd rond volgende thema’s:

  • Demografie
  • Grondgebiedzaken
  • Economie
  • Veiligheid
  • Welzijn en samenleving
  • Zorg
  • Onderwijs en opvang
  • Vrije tijd
  • Bestuurskracht en interne organisatie
  • Participatie

Wat staat er in de omgevingsanalyse?

Een omgevingsanalyse is een combinatie van een externe analyse en een interne analyse. Zo is de omgeving in kaart: welke evoluties, tendensen, opportuniteiten en bedreigingen komen op ons af waar we als lokaal bestuur moeten op inspelen en rekening mee houden. De interne analyse kijkt naar de interne werking: wat zijn de sterktes en verbeterpunten van het lokaal bestuur als organisatie.

Cijfergegevens

De omgevingsanalyse bevat de evolutie op vlak van demografie: cijfergegevens en prognoses over o.a. de groei van het aantal inwoners en vergrijzing. Die cijfers worden vergeleken met het gemiddelde in Vlaanderen.

Dan zijn er de meer economische cijfergegevens die ook worden vergeleken het gemiddelde in Vlaanderen. Je vindt er ook informatie over de werkzaamheid- en werkloosheidsgraad.

Ook komt de sociaal-culturele context aan bod: hoe tevreden zijn de inwoners? Waarover maken zij zich meest zorgen? Hoeveel vertrouwen hebben we in onze medemens? ...

In feite heeft de administratie zoveel mogelijk cijfergegevens verzamelt voor alle thema’s. Deze cijfergegevens brengen evoluties en tendensen in kaart waar een lokaal bestuur rekening moet mee houden of op inspelen.

De volledige omgevingsanalyse, alsook het financieelprofiel van Bekkevoort, vind je terug bij Bijlagen.

Deel deze pagina