Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Vanaf januari 2019 wordt er (overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017) een bijzonder comité opgericht voor de sociale dienst van het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt dossiers op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.

Samenstelling