Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Vanaf januari 2019 wordt er (overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017) een bijzonder comité opgericht voor de sociale dienst van het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt dossiers op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.

Zetelverdeling

Uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) maakt de waarnemend algemeen directeur op deze webpagina bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.

Bij Bijlagen vind je deze bekendmaking van de waarnemend algemeen directeur terug.

Samenstelling