College van burgemeester en schepenen

Besluitenlijst college

Het college van burgemeester en schepenen van Bekkevoort telt zes leden waaronder de burgemeester, vier schepenen en één algemeen directeur. 
Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan binnen de gemeente. Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Het college is onder meer bevoegd voor:

 • Het aanstellen en het ontslaan van het personeel (uitgezonderd de wettelijke graden)
 • Het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
 • Het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur
 • Het aangaan van leningen (die opgenomen zijn in het budget)
 • Het financieel beheer (onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad)
 • De burgerlijke stand en de politie van vertoningen

De burgemeester is de voorzitter van het college. De schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam schepencollege. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Burgemeester Hans Vandenberg

  Burgemeester CD&V

  Contactgegevens

  Adres
  Staatsbaan 331
  GSM
  0497/85 24 16
  E-mail
  hans.vandenberg@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: burgerlijke stand, politie, brandweer, veiligheid, erediensten, communicatie, feestelijkheden, personeel en middenstand

 • Schepen Benny Reviers

  Schepen Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Witteweg 5
  GSM
  0476/98 91 12
  E-mail
  benny.reviers@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: senioren, verkeer en mobiliteit, dorpskernvernieuwing, wonen en huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en energie, waterhuishouding, rioleringen en communicatie 

 • Schepen Wouter Lenaerts

  Schepen CD&V

  Contactgegevens

  Adres
  Oude Leuvensebaan 111
  GSM
  0476/28 43 67 
  E-mail
  wouter.lenaerts@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: financiën, begroting, belastingen, cultuur, erfgoed, bibliotheek, landbouw, dierenwelzijn, ICT, patrimonium, toerisme en arbeidspreventie op het werk

 • Schepen Raf Vanmeensel

  Schepen Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Oude Tiensebaan 55A
  GSM
  0494/81 28 34
  E-mail
  raf.vanmeensel@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: openbare werken, begraafplaatsen, nutsmaatschappijen, jeugd, sport en ontspanning

 • Schepen Nathalie Weckx

  Schepen Ons Dorp

  Contactgegevens

  Adres
  Schillekensberg 9/A
  GSM
  0478/21 13 49
  E-mail
  nathalie.weckx@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Zitdagen

  De zitdagen van de burgemeester en schepenen vinden plaats op afspraak.

  Interne taakverdeling: voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn (OCMW), onderwijs, kinderopvang en feestelijkheden

 • Algemeen directeur Hilde Goedhuys

  Algemeen directeur

  Bevoegdheden

  De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.

  De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van het lokaal bestuur en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

  De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om het lokaal bestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

  Contactgegevens

  Adres
  Eugeen Coolsstraat 17
  tel.
  013/46 05 67
  E-mail
  hilde.goedhuys@bekkevoort.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje