Financiële zaken (dienst)

De financieel directeur leidt de dienst financiële zaken. Deze dienst staat het bestuur bij in de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid. Deze dienst is onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van opdrachten van de gemeenteraad en het schepencollege alsook van de raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau
 • Het opstellen van het ontwerp van budget en meerjarenplanning in samenwerking met alle diensten en tijdens het budgetjaar zorgen voor de nodige bijsturingen
 • Het boekhoudkundig beheer en de financiële beleidsondersteuning van gemeente en OCMW
 • Voorbereiding en administratieve afhandeling belastingkohieren
 • De invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten (o.a. gemeentebelastingen, retributies, verhuringen, grafconcessies, schoolfacturen …)
 • De betaling van de uitgaven (o.a. facturen van leveranciers en dienstverleners, personeelsuitgaven, toelagen en premies aan verenigingen en gezinnen, lening- en investeringsuitgaven …)
 • Het viseren van de uitgaven van de gemeente en OCMW
 • Schuld- en liquiditeitenbeheer
 • Het controleren van de inventarislijsten van de activa
 • Het vrijwaren van de rechten van de gemeente en het OCMW
 • Toezicht en begeleiding van de kerkraad