Retributie administratie- en aanmaningskosten

Het opmaken en versturen van aanmaningen aan diegenen die in gebreke blijven bij het betalen van fiscale en/of niet-fiscale schulden ten aanzien van ons lokaal bestuur weegt op logistiek en financieel vlak op de onze administratie.

De retributie voor de administratie- en aanmaningskosten voor fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen is als volgt vastgesteld:

  • Gratis voor het opmaken en verzenden van de eerste aanmaning
  • Gratis voor het opmaken en verzenden van de tweede aanmaning
  • € 10 administratie- en verzendingskosten voor het versturen van een derde aangetekende aanmaning of van een aangetekende herinneringsbrief ingevolge een openstaande en opeisbare fiscale of niet-fiscale schuld met uitzondering van de GAS-boetes

Uitgebreide informatie vind je in het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2024.

Deel deze pagina