Belasting onroerende voorheffing

Het Vlaams Gewest heft een belasting op het kadastraal inkomen van een onroerend goed (ook gekend als onroerende voorheffing). De provincie en het lokaal bestuur kunnen op deze onroerende voorheffing ook een belasting heffen. Dit heet 'opcentiemen op de onroerende voorheffing'.

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2023

Deel deze pagina