Aanvullende personenbelasting

Dit is een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Aanvullende personenbelasting 2023

Deel deze pagina