Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Alle afval dat niet selectief wordt ingezameld, niet herbruikbaar is en dat te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer mee te geven, is grof huisvuil. 

Het grof huisvuil moet goed samengebonden in hanteerbare stukken worden aangeboden, d.w.z. maximum 1 meter hoog, 2 meter breed en maximum 30 kg. Grof huisvuil mag je niet in plastic zakken of kartonnen dozen aanbieden. 
 
Ophalingen van grof huisvuil aan huis verlopen uitsluitend op afroep. Bel naar 0800/97097 (EcoWerf) en je verneemt de datum van ophaling.

Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kunt u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Hoe aanvragen ?

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.

Meer info

Alle afval dat niet selectief wordt ingezameld, niet herbruikbaar is en dat te groot of te zwaar is om in de huisvuilcontainer mee te geven, is grof huisvuil. 

Het grof huisvuil moet goed samengebonden in hanteerbare stukken worden aangeboden, d.w.z. maximum 1 meter hoog, 2 meter breed en maximum 30 kg. Grof huisvuil mag je niet in plastic zakken of kartonnen dozen aanbieden. 

 

Ophalingen van grof huisvuil aan huis verlopen uitsluitend op afroep. Bel naar 0800/97097 en je verneemt de datum van ophaling.Info


EcoWerf, 0800/97 0 97, info@ecowerf.be 


Deel deze pagina