Premie scheiding afval- en hemelwater - gescheiden afvoersysteem

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande ééngezinswoningen een premie voor de scheiding van hemel- en afvalwater op privédomein waarbij het afvalwater wordt aangesloten op de openbare riolering. De premie wordt enkel toegekend aan aanvragen bij woningen gelegen langsheen het tracé van rioleringswerken waarbij in een gescheiden stelsel wordt voorzien.

Vraag je premie online aan bij Fluvius

Deel deze pagina