Wateraansluiting en afvalwaterafvoer

Nieuwe afspraken voor je wateraansluiting en afvalwaterafvoer

Hoe moet je na een verhuizing je aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat. 

Eén reglement voor iedereen

Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen een dienstverlening bieden die meer op elkaar is afgestemd. Dit gebeurt vanaf 1 juli 2011. Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

Nieuwe rechten en plichten

Het Algemeen Waterverkoopreglement introduceert enkele nieuwe principes:

Regeling voor lekken

Als je waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens 100 m³, moet je watermaatschappij je hiervan op de hoogte brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kan je gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

 
Waarborg tegen afsluiting

Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

 
Verplichte keuring

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht.

Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt je je tot je rioolbeheerder, die hiervoor bevoegd is.

De keuring van de binneninstallatie van het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement.

 
Watermeter per wooneenheid

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid worden geplaatst. 

 
Nog vragen?

Je kan de volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be. Een lijst met veelgestelde vragen over het Algemeen Waterverkoopreglement vind je op www.vmm.be/faq.

 

De Watergroep Vlaams-Brabant

Tel. 016/24 09 11

E-mail: info.vlaams.brabant@dewatergroep.be 
 

of rioolbeheerder:

Infrax

Tel.: 070/69 80 80

Mail: info@infrax.be

 

Voor algemene informatie kan je steeds terecht bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Infoloket is elke werkdag bereikbaar van 9.00u-12.30u en van 13.30u-16.30u.

 

Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij

Tel. 053/72 64 45

Fax 053/71 10 78

E-mail: info@vmm.be 

Deel deze pagina