Geluidshinder

Reglementeringen rond geluidshinder

Verstoring van de openbare rust wordt in Bekkevoort geregeld via een politiereglement. In dit reglement zijn een aantal bepalingen opgenomen die onnodige geluidshinder aan banden willen leggen zodat de rust van de inwoners gegarandeerd wordt. Het is aangeraden om deze bepalingen na te leven, wil je niet voor onaangename verrassingen (lees politiestraffen) komen te staan.

Er worden drie types van geluidsoverlast geregeld: publiciteit via reclamewagens, lokalen waar vergaderingen, dansfeesten of andere evenementen gehouden worden, en wedstrijden met motorvoertuigen.

1. Publiciteit via reclamewagens

Zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester is het verboden om publiciteit te voeren met wagens, uitgerust met luidsprekers. Ook moet je, bij het naderen van rouwstoeten, processies en andere godsdienstige plechtigheden, de luidsprekers uitschakelen.

2. Organiseren van vergaderingen, evenementen ...

Al wie publieke of private vergaderingen organiseert of lokalen uitbaat waar dergelijke vergaderingen, dansfeesten of evenementen gehouden worden, waarbij het lawaai of de muziek de buurt kan hinderen, kan hiervoor beboet worden.

3. Wedstrijden met motorvoertuigen

Snelheids- en/of hinderniswedstrijden en test- en oefenritten met motorvoertuigen zijn toegelaten indien er aan volgende afstandsbepalingen voorwaarden voldaan wordt:

  • Minimum 1 km afstand tot de bebouwde kom, tot bejaardentehuizen, bibliotheken, wetenschappelijke en onderwijsinrichtingen en culturele centra, tot kampeerterreinen en tot natuurgebieden en bosreservaten.
  • Minimum 500 m afstand tot alleenstaande woningen.
  • Niet langsheen voetpaden.

Ook het recreatief gebruik van motorvoertuigen op terreinen en omlopen die niet tot het openbaar domein behoren, is verboden.

Daarnaast is er ook een aanvulling op deze gemeentelijke poltieverordening die het gebruik van vogelschrikkanonnen regelt. Vogelschrikkanonnen worden worden ingezet als middel om de schade die vogels aan gewassen kunnen aanbrengen te beperken of te voorkomen.

Het gebruik van dergelijke vogelschrikkanonnen is echter verboden. Slechts in uitzonderlijke gevallen èn als er geen evenwaardig alternatief voorhanden is, kan je een schriftelijke machtiging van de burgemeester bekomen voor het gebruiken van een vogelschrikkanon.

Deel deze pagina