Milieuklachtenmeldpunt

Milieuhinder wordt in de meeste gevallen opgelost door te praten. Maar soms kan het zijn dat je de dader niet kent, dat je door te praten niets bereikt ... Dan kom je in de fase waarin je beroep wil doen op hogere instanties om het probleem op te lossen, en gaat er dus melding gemaakt moeten worden van de klacht.

 

Wat veel mensen niet weten, is dat de politie een onderscheid maakt tussen een melding en een klacht. Een melding gebeurt anoniem, een klacht niet. Je kan dus probleemloos melding maken van milieuhinder zonder daarbij je identiteit kenbaar te maken. Het is namelijk dit aspect dat veel mensen weerhoudt om hun klachten te uiten, uit vrees dat de betrokkene – diegene die aanleiding geeft tot de milieuhinder – zich gaat richten tot de klager.

Het indienen van een melding over milieuhinder, zowel bij de politie als bij de gemeentelijke milieudienst heeft wel degelijk effect. Hoe meer meldingen er binnenkomen over één specifiek geval, hoe meer prioriteit dit krijgt en hoe sneller er actie zal ondernomen worden.

Meldpunt milieuhinder 

  • Bij de politiezone Hageland kan je 24u op 24u een melding of een klacht indienen m.b.t. milieuhinder. In het weekend word je weliswaar doorverbonden met de centrale in Leuven, maar de lokale politiezone wordt nadien steevast bericht.

contact: 013/350 350

  • Op de dienst grondgebiedzaken van de gemeente Bekkevoort kan je eveneens melding maken van milieugerelateerde hinder. Dit kan door rechtstreeks contact op te nemen met de milieuambtenaar (enkel tijdens de werkuren). Je kan ook elektronisch melding maken van milieuhinder via de meldingskaart.