Bekkevoorts zonneproject

De gemeente stelt de daken van de bibliotheek en het @BEN-gebouw ter beschikking van een burgercoöperatie. Via deze coöperatie kunnen inwoners mee investeren in de coöperatieve zonnepanelen in Bekkevoort door één of meerdere aandelen (€ 250 per aandeel) aan te kopen.
Op 10 juli 2019 is de zonne-installatie met een installatievermogen van 12,75 kWp op het dak van het @BEN-gebouw in gebruik genomen. Tot en met 18 november 2019 heeft deze installatie 5163 kWh groene stroom opgewekt. Hierdoor is al 3,6 ton CO2 bespaard. Sinds oktober 2019 is ook de zonne-installatie op het dak van de bibliotheek geplaatst.

Beide installaties, die de gemeente ter beschikking stelt aan burgercoöperatie Ecopower, omvatten 158 zonnepanelen verspreid over de twee daken en hebben een verwachte jaarlijkse productie van 46.000 kWh hetgeen overeenstemt met het gemiddelde jaarverbruik van 13 Vlaamse huishoudens.

Bekkevoortenaren investeren al mee

De investering van dit project staat gelijk aan 224 aandelen die de coöperanten van Ecopower kunnen kopen. Ook enkele inwoners van Bekkevoort investeren mee in dit project: sinds 1 september 2018 hebben 7 nieuwe coöperanten 96 aandelen aangekocht (situatie november 2019).

In Bekkevoort hebben 60 actieve coöperanten een totaal van 208 actieve aandelen (situatie november 2019). Dit wil zeggen dat deze installatie zo goed als bekostigd is. Uiteraard kunnen de inwoners nog altijd mee investeren in deze duurzame energiebronnen. Meer informatie over deze coöperatie vind je op www.ecopower.be/ikdoemee. Wie coöperant is, kan ook klant worden en thuis de groene Ecopower-stroom verbruiken.

Met één aandeel wordt jaarlijks ongeveer 350 kWh Belgische groene stroom gemaakt. Dat is goed voor een CO2-besparing van 130 kg.

Zonnegemeente

Volgens de energiekaart Vlaanderen blijft Bekkevoort met ruime voorsprong dé zonnegemeente in Vlaams-Brabant (situatie november 2019): met 955 Watt per Bekkevoortenaar volgt nummer twee Glabbeek (756 Watt per inwoner) op ruime afstand. Uiteraard wil de gemeente deze eerste plaats behouden en daarom blijft de gemeente haar schouders zetten onder projecten zoals deze zonne-installatie.

Deel deze pagina