Energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat: verplicht paspoort van je woning bij verkoop en verhuur

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij woningen, appartementen, studio's ... die te koop worden aangeboden. Vanaf 1 januari 2009 is die verplichting ook van kracht gegaan voor woningen, studio's, appartementen, studentenkamers ... die te huur worden aangeboden. De bedoeling van een EPC is dat potentiële kopers/huurders geïnformeerd worden over de energiezuinigheid van de woning. Het EPC moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete.

Wat vermeldt een EPC?

Het kengetal geeft het aantal kilowatt-uur weer dat je jaarlijks per vierkante meter verbruikt. Deze energiescore kan variëren van 0 tot 700. Hoe lager de score, hoe energievriendelijker je woning. een kleurenbalk zet dit nog eens extra in de verf: groen is energiezuinig, rood is energieverslindend. Verder bevat het EPC nog een reeks aanbevelingen om je energiescore te verbeteren.

Hoe vraag ik een EPC aan?

Voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat doe je een beroep op een erkende energiedeskundige type A. Een overzicht van deze energiedeskundigen vind je op www.vlaanderen.be/veka. Als eigenaar moet je over het certificaat beschikken op het moment dat je jouw woning of appartement te koop of te huur aanbiedt.

Wat kost een EPC?

De Vlaamse Overheid legt geen vaste prijs op. De prijs hangt onder meer af van het woningtype en de documenten die je aan de deskundige kunt tonen (plannen, facturen,...). Een controle duurt ongeveer 3 uur. Gemiddeld mag je rekenen op een kostprijs van om en bij € 200 excl. btw. Als verkoper/verhuurder vraag je best prijs bij verschillende energiedeskundigen type A. Als eigenaar mag je de kost niet aanrekenen aan de huurder.

Hoelang is een EPC geldig? 

De geldigheidsduur is 10 jaar. Als je de woning binnen deze termijn opnieuw verkoopt of verhuur, heb je geen nieuw certificaat nodig. Indien je ondertussen energiebesparende investeringen uitvoert, doe je er goed aan een nieuw certificaat te laten opmaken. Een betere energiescore zal de waarde van je woning gunstig beïnvloeden.

Ontvang ik als huurder een kopie van het EPC?

Indien een bestaand huurcontract sinds 1 januari 2009 stilzwijgend is verlengd en dus niet werd hernieuwd, dan moet de verhuurder geen EPC laten opmaken. Wanneer je na 1 januari 2009 een nieuw huurcontract afsluit, moet de verhuurder wel een EPC laten opmaken en kan je hiervan een kopie vragen.

Is er controle op EPC en hoeveel bedragen de boetes?

Bij verkoop van een woning wordt het certificaat overgedragen aan de koper. Elke notaris heeft toegang tot een databank om na te gaan of er wel degelijk een EPC werd opgemaakt voor het verkochte pand. Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) voert steekproefsgewijs controles uit, zowel op het EPC-bezit als op de correctheid ervan. Het VEA kan een administratieve boete van € 500 tot € 5.000 opleggen aan de eigenaar als blijkt dat er geen EPC aanwezig is bij verkoop of verhuur van de woning.

Deel deze pagina