RUP RWZI Bekkevoort (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI Bekkevoort’, dat op dit moment in opmaak is, vormt het juridisch-planologisch kader voor de inrichting van een waterzuiveringsinstallatie door Aquafin in Bekkevoort ter hoogte van de kruising van de Pijnbeek met de Provinciebaan. Dit ter zuivering van rioolwater van het grondgebied van de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken, Tielt-Winge en Glabbeek.

In een eerste fase is er een startnota en een procesnota opgemaakt. De publieke raadpleging hierover vond plaats van 18 januari 2018 tot en met 18 maart 2018.
Deze nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je hieronder downloaden.

In het kader van de raadpleging vond op zaterdag 10 februari 2018 een informatieve toelichting plaats in het gemeentehuis van Bekkevoort met aansluitend een begeleid bezoek aan het rioolwaterzuiveringsstation in Tielt-Winge. Het verslag hiervan en de gegeven presentatie kan je hieronder ook terugvinden.

De gemeente heeft over de startnota ook advies opgevraagd bij diverse adviesinstanties.

De resultaten van de raadpleging (adviezen, inspraakreacties etc.) verwerkt de gemeente nu in een scopingnota. Op basis van deze scopingnota zal de gemeente vervolgens een voorontwerp van het RUP opmaken.