RUP RWZI Bekkevoort (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RWZI’ heeft de gemeenteraad op 1 juni 2022 definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling van dit plan is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2022. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling zijn onderstaand raadpleegbaar. Samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) kunnen ze ook door iedereen worden ingezien in het gemeentehuis (dienst omgeving).

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de inrichting van een waterzuiveringsinstallatie door Aquafin in Bekkevoort ter hoogte van de kruising van de Pijnbeek met de Provinciebaan.

Deel deze pagina