RUP RWZI Bekkevoort (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Bekkevoort dat op dit moment in opmaak is, vormt het juridisch-planologisch kader voor de inrichting van een waterzuiveringsinstallatie door Aquafin in Bekkevoort ter hoogte van de kruising van de Pijnbeek met de Provinciebaan. Dit is ter zuivering van rioolwater van het grondgebied van de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken, Tielt-Winge en Glabbeek.

In een eerste fase is een startnota en bijhorende procesnota opgemaakt. De publieke raadpleging hierover vond plaats van 18 januari 2018 tot en met 18 maart 2018. Deze nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je ook nog altijd downloaden onder Bijlagen op deze pagina.

In het kader van de raadpleging vond op zaterdag 10 februari 2018 een informatieve toelichting plaats in het gemeentehuis van Bekkevoort met aansluitend een begeleid bezoek aan het rioolwaterzuiveringsstation in Tielt-Winge. Ook het verslag hiervan en de gegeven presentatie kan je onder Bijlagen terugvinden.

Er werd over de startnota ook advies gevraagd bij diverse (advies)instanties.

De resultaten van deze raadpleging (adviezen, andere inspraakreacties enz.) zijn verwerkt in een scopingnota. De scopingnota toont o.a. aan hoe er omgegaan wordt met de ontvangen adviezen en andere inspraakreacties. Je kan deze scopingnota, net als een aangevulde versie van de procesnota, onder Bijlagen terugvinden.

Op basis van de scopingnota wordt een voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dat voorgelegd zal worden aan diverse (advies)instanties.

Deel deze pagina