RUP “Eenvormige entiteiten”

Bericht van bekendmaking

Definitieve vaststelling

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Eenvormige entiteiten


Het college van burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 27 maart 2009 en verdere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Eenvormige entiteiten”, omvattende toelichtingsnota, grafisch luik, verordenend luik en plan-MER screeningsnota opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen definitief vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 27 november 2017.

Deel deze pagina