RUP 9Zillen

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9Zillen’, dat op dit moment in opmaak is, omvat het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’, het binnengebied van het bouwblok ‘Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat’, alsook de zonevreemde woningen en bouwpercelen langs de Zandstraat.

In een eerste fase werd er een startnota en een procesnota opgemaakt. Hier werd een publieke raadpleging over gehouden van 20 september 2017 tot en met 18 november 2017.
De nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis , en kunnen onderstaand ook gedownload worden.

In het kader van de raadpleging werd een infomarkt georganiseerd op zaterdag 14 oktober 2017. Het verslag hiervan kan je onderstaand terugvinden.

Er werd over de startnota ook advies opgevraagd bij diverse adviesinstanties.

De resultaten van de raadpleging (adviezen, inspraakreacties, etc.) zullen nu worden verwerkt in een scopingnota.
Op basis van de scopingnota zal er vervolgens een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.