RUP 9Zillen

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9 Zillen’, dat op dit moment in opmaak is, omvat het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’, het binnengebied van het bouwblok ‘Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat’, alsook enkele percelen langs de Zandstraat.

Het ontwerp van dit plan werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 1 juli 2019. Er wordt hierover nu een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 juli 2019 tot en met 22 september 2019.

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (met alle bijhorende stukken) kan hiertoe ingekeken worden bij de afdeling grondgebiedzaken - dienst omgeving in het gemeentehuis (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort) tijdens de openingsuren van de afdeling grondgebiedzaken, en kan je ook downloaden hieronder bij Bijlagen.

Eventuele bezwaren en opmerkingen bezorg je uiterlijk op 22 september 2019 schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):

  • Per aangetekende brief (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort)
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • Digitaal (omgeving@bekkevoort.be)