RUP 9Zillen

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9 Zillen’ werd op 2 maart 2020 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. De definitieve vaststelling van dit plan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling zijn onderstaand raadpleegbaar (Bijlagen). Samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) kunnen ze ook door iedereen worden ingezien in het gemeentehuis (dienst omgeving).

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Minnestraat, Dorpsstraat en de Mierenberg, gebied tussen de Mierenberg, Bekweg en Kwadestraat, en op enkele percelen langs de Zandstraat.

Deel deze pagina