EcoWerf haalt asbest aan huis op

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

EcoWerf focust hierbij op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan: hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf. Voor gebonden asbest kan jij als inwoner van het werkingsgebied van EcoWerf gebruik maken van de nieuwe dienstverlening, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo's en scholen komen in aanmerking.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis, vul dan vanaf 17 mei 2021 het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de abestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

De OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij die subsidie betaal je als inwoner slechts 30 euro per asbestzak: dit bedrag is vastgelegd door de OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg je 1 asbestzak en 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall), komt de asbestcoach op voorhand ter plaatse langs, komt EcoWerf het asbest aan huis ophalen en zorgt voor de milieuveilige verwerking. Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar. Je kan de asbestophaling aanvragen vanaf 17 mei 2021. Vanaf die dag is het aanvraagformulier beschikbaar op www.ecowerf.be. De effectieve ophalingen van asbest aan huis beginnen op 17 juni 2021. Hou er rekening mee dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is en dat het project gedurende 3 jaar loopt. Je kan geen aanvraag doen vóór 17 mei.

Andere mogelijkheden voor grotere volumes

Per jaar kan je maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Voor grotere volumes kan je geen beroep doen op de ophaling aan huis via EcoWerf. Je contacteert daarvoor best een private asbestophaler of -verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren op het EcoWerf-recyclagepark. In dat geval dien je op voorhand een afspraak te maken via ecowerf.mijnrecyclagepark.be . Het is verplicht om je asbest op het recyclagepark verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.

Meer info

Op ecowerf.be/ophaling-asbest-aan-huis vind je alle informatie over de ophaling van asbest aan huis. Je vindt er ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) . Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kan je deze stellen via het EcoWerf-contactformulier op of via 0800/97 0 97. Neem zeker ook een kijkje op de website van de OVAM voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest.

Deel deze pagina