Asbest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt.

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Daarom keurde ze in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. 

Momenteel is er nog zo’n twee miljoen ton asbest in Vlaanderen aanwezig.

EcoWerf haalt asbest aan huis op

Vanaf 17 juni 2021 haalt EcoWerf asbest aan huis op. Vanaf 17 mei 2021 kan je een ophaling aanvragen via het aanvraagformulier op www.ecowerf.be.

Meer info asbestophaling door EcoWerf

Gratis ophaaldienst asbestdaken voor landbouwers van OVAM

OVAM biedt landbouwers de mogelijkheid om een gratis ophaling aan te vragen van hun gedemonteerde asbestdak.

Meer info asbestophaling OVAM

Verwijderen asbesthoudende dakbedekking van niet-bewoonde gebouwen (particulieren)

Interleuven zal samen met 7 lokale besturen (waaronder Bekkevoort) een samenaankoop organiseren voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking bij inwoners van kleine niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage, open afdak …

Heb je interesse om een asbesthoudend dakbedekking te laten verwijderen van een klein gebouw via dit project? Schrijf je dan vrijblijvend in op https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering.

Subsidie asbestverwijdering niet-residentiële gebouwen (loodsen, stallen ...) in combinatie met installatie van zonnepanelen

Deze subsidie richt zich specifiek op niet residentiele, niet-verwarmde gebouwen zoals loodsen en stallen. Concreet houdt dit in dat als het dak asbestvrij wordt gemaakt en wordt omgevormd tot een zonnedak, je kan rekenen op een premie van 12 euro/m². Deze tijdelijke premie loopt tot 31 december 2022.

Meer info vind je op www.energiesparen.be/premie-asbestverwijdering-in-combinatie-met-zonnepanelen-2022.

Video's

Door op onderstaande links te klikken bekijk je enkele video's over asbestveiligheid:

Meer info

Je vindt heel wat informatie over asbest op volgende websites:

https://www.vlaanderen.be/asbest
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Deel deze pagina