Asbest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt.

De Vlaamse Regering streeft ernaar onze leefomgeving uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Daarom keurde ze in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. 

Momenteel is er nog zo’n twee miljoen ton asbest in Vlaanderen aanwezig.

EcoWerf haalt asbest aan huis op

Vanaf 17 juni 2021 haalt EcoWerf asbest aan huis op. Vanaf 17 mei 2021 kan je een ophaling aanvragen via het aanvraagformulier op www.ecowerf.be.

Meer info asbestophaling door EcoWerf

Gratis ophaaldienst asbestdaken voor landbouwers van OVAM

OVAM biedt landbouwers de mogelijkheid om een gratis ophaling aan te vragen van hun gedemonteerde asbestdak.

Meer info asbestophaling OVAM

Verwijderen asbesthoudende dakbedekking van niet-bewoonde gebouwen (particulieren)

Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot 1998 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.

Interleuven wil ook haar steentje bijdragen aan een asbestveilig Vlaanderen. Er is een samenaankoop voor particulieren rond de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking van kleine niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage, open afdak … 8 lokale besturen waaronder Bekkevoortr bieden dit project aan aan hun inwoners.

De werkgroep bestaande uit geïnteresseerde particulieren van de deelnemende gemeenten, hebben samen beslist om de aannemer met de beste prijs/kwaliteit voor het brede publiek aan te duiden.

Het is de firma All Asbestos Removal Services of afgekort A.A.R.S. uit Heist-op-den-Berg geworden. Deze firma zal instaan voor het afnemen van de asbesthoudende dakbedekking en het opbergen ervan in speciale asbestzakken die inwoners aankopen via de asbestcoach van EcoWerf. Zij komen ook de asbestzakken ophalen en zorgen dat het asbestmateriaal wordt afgevoerd volgens de wettelijke bepalingen.

Stappenplan

  1. De aanvraag doen via formulier van Interleuven: https://extranet.interleuven.be/asbestverwijdering.
  2. Een bijkomend inschrijving via EcoWerf om de asbestcoach in te lichten.
  3. De aannemer neemt contact op met de inwoner voor de opmaak van een offerte.
  4. De inwoner maakt foto’s van alle zijden van het te verwijderen dak of maakt een filmpje en stuurt dit naar A.A.R.S. via e-mail naar (asbestverwijderen@aars.be) of via Whatsapp naar 0471/78 04 03
  5. De aannemer maakt een offerte op en bezorgt deze aan de inwoner.
  6. De inwoner beslist zelf of hij/zij de offerte aanvaardt en wil verder gaan met de aannemer. Indien de inwoner beslist om de werken niet te laten uitvoeren, betaalt de inwoner de kost van de opmaak van de offerte.
  7. Indien de inwoner de offerte aanvaardt, zal de asbestcoach van EcoWerf langs komen. Zij verkoopt ook de asbestzakken (30 EUR/zak met een max. van 5 zakken/jaar).
  8. De werken worden uitgevoerd door de aannemer.
  9. De zakken met asbesthoudend materiaal wordt opgehaald door EcoWerf.

In september en oktober 2022 werden hierover meerdere informatievergaderingen georganiseerd. Je kan bij de Bijlagen de presentatie en de engagementsverklaring tussen de aannemer en de werkgroep vinden. De engagementsverklaring is een document opgemaakt tussen de aannemer en de werkgroep met voorwaarden en de prijzen. De online informatiesessie van 13 oktober 2022 werd ook opgenomen zodat u ze kan (her)bekijken via de website van Interleuven (www.interleuven.be).

De intercommunales EcoWerf en IGO hebben ook projecten rond asbestverwijdering.

EcoWerf organiseert met subsidies van de Vlaamse Regering de ophaling van gebonden asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan. IGO heeft een samenaankoop van asbesthoudende leidingisolatie en asbesthoudende vloerbedekking.

Op de nieuwe website www.zonderasbest.be vind je gemakkelijk alle informatie. 

Subsidie asbestverwijdering niet-residentiële gebouwen (loodsen, stallen ...) in combinatie met installatie van zonnepanelen

Deze subsidie richt zich specifiek op niet residentiele, niet-verwarmde gebouwen zoals loodsen en stallen. Concreet houdt dit in dat als het dak asbestvrij wordt gemaakt en wordt omgevormd tot een zonnedak, je kan rekenen op een premie van 12 euro/m². Deze tijdelijke premie loopt tot 31 december 2022.

Video's

Door op onderstaande links te klikken bekijk je enkele video's over asbestveiligheid:

Meer info

Je vindt heel wat informatie over asbest op volgende websites:

https://www.vlaanderen.be/asbest
https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Deel deze pagina