Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 is er nieuwe wetgeving in voegen rond het wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. Wijk-werken is een tewerkstellingsmaatregel voor werklozen en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen dit systeem kunnen wijk-werkers maximum 60 uur per maand en maximum 630 uur per jaar bijklussen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Op deze manier doen de wijk-werkers ervaring op en schaven ze een aantal attitudes en competenties bij. Het uiteindelijke doel van het wijk-werken is deze mensen een stap dichter te brengen naar werk in het normaal economisch circuit.

Zet zelf een wijk-werker in

Via wijk-werken kan een gebruiker enkele activiteiten laten uitvoeren door een wijk-werker uit de buurt. Hierdoor help je bij de beroepsmatige ontwikkeling van werkzoekenden en leefloongerechtigden. Een uitgebreide lijst met mogelijke activiteiten vind je terug op de website van VDAB of bij de wijk-werkbemiddelaar van jouw gemeente.

Wie komt in aanmerking als gebruiker? Je komt in aanmerking als gebruiker als natuurlijk persoon, gemeente, OCMW, onderwijsinstelling, land- en tuinbouwvereniging en vzw of niet-commerciële organisatie.

Wil je je als gebruiker engageren om werkzoekenden of leefloongerechtigden uit jouw gemeente verder te helpen in hun zoektocht naar werk? Heb je een aantal activiteiten waarvoor je moeilijk een professional vast krijgt? Overweeg dan zeker het wijk-werken!

Word jij een wijk-werker?

Als werkloze of werkzoekende krijg je de kans om in je eigen buurt een aantal activiteiten uit te voeren. Zo doe je ervaring op en zet je een grote stap in je traject naar werk.

Ben je werkzoekende of leefloongerechtigde en ben je klaar om de stap naar werk te zetten? Ontbreek je echter nog de nodige ervaring of competenties? Dan is wijk-werken misschien iets voor jou! Bespreek je mogelijkheden met je VDAB-bemiddelaar of maatschappelijk assistent.

Zitdag Bekkevoort

Als je meer informatie wenst over het wijk-werken, neem dan zeker contact op met de wijk-werkbemiddelaar van Bekkevoort, Ann Cartuyvels (0470/71 19 28, ann.cartuyvels@vdab.be), om een afspraak te maken in het gemeentehuis van Bekkevoort.

Contactgegevens 

Ann Cartuyvels

Tel. 0470/71 19 28

E-mail: ann.cartuyvels@vdab.be 

Deel deze pagina