Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.

Meer info
Organisatie - OCMW Bekkevoort - Sociale Activering Cluster Hageland (SACHA)AdresEugeen Coolsstraat 17

3460 BekkevoortTel013/46 05 93Fax013/46 05 95E-mailsocialedienst@ocmwbekkevoort.beOpeningsurenVoor arbeidstrajectbegeleiding kan je bij het OCMW terecht op maandag en woensdag op afspraak, na doorverwijzing door de sociale dienst.Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk.


De arbeidstrajectbegeleidingsmethode bestaat er in de werkzoekende/cliënt via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende/ cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.


De dienst SACHA van het OCMW richt zich hierbij in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals leefloongerechtigden, allochtonen, laaggeschoolden en werkzoekenden met een arbeidshandicap.


Arbeidstrajectbegeleiding (dienst SACHA) vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk.

Voor arbeidstrajectbegeleiding kan je bij het OCMW terecht op woensdag op afspraak, na doorverwijzing door de sociale dienst.

 

Deel deze pagina