Voltijdse leerplicht

Sinds 1 september 2020 is de leerplicht in België verlaagd van zes naar vijf jaar. Alle kinderen worden leerplichtig op 1 september van het jaar waarin ze 5 jaar worden. Zo worden alle kinderen geboren in 2015 leerplichtig op 1 september 2020, kinderen van geboortejaar 2016 worden leerplichtig op 1 september 2021 enz.

Flyer

AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, heeft een flyer ontwikkeld over deze wijzigingen. 

Meer info

Surf naar www.kleuterparticipatie.be en onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht.

Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be of leerplichtcontrole@vlaanderen.be.

Deel deze pagina