Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom gaf de Vlaamse overheid t.e.m. schooljaar 2018-2019 in bepaalde gevallen een schooltoelage voor het basis en secundair onderwijs.

Sinds schooljaar 2019-2020 is deze toelage omgevormd tot de schooltoeslag. Deze wordt automatisch uitbetaald door uw uitbetaler van het Groeipakket.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moest u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage 2018-2019 wordt aangevraagd, moet op 31 december 2018 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of de ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
 • Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of een schooltoelage wordt toegekend. Naast het loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen (KI) van woningen die u verhuurt of van een buitenverblijf kunnen een rol spelen.

 • School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen. Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
  • Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Hoe aanvragen ?

Als u in aanmerking kwam voor een schooltoelage voor het schooljaar 2018-2019, kon u een aanvraag indienen tot en met 1 juni 2019. Na die datum kan geen aanvraag meer worden ingediend.

 • u kon de schooltoelage aanvragen via het digitaal loket.
 • of op papier met het aanvraagformulier.

Had u vorig jaar al recht op een schooltoelage, dan startte de afdeling School- en Studietoelagen automatisch een dossier op om na te gaan of u ook dit jaar in aanmerking kwam. U ontving daarvoor een vooraf ingevuld aanvraagformulier per e-mail of post. Deze aanvraag moest u aanvullen of bevestigen en doorsturen via het Digitaal loket of via de post.

De eerste keer dat een automatisch dossier opgestart werd, kreeg u een brief waarin uw toestemming gevraagd werd om het dossier op te starten.

 • Was u akkoord, dan moet u niets doen. Twee maanden later ontving u uw automatisch gestart dossier. Dit moest u bevestigen en doorsturen.
 • Was u niet akkoord, dan kon u dit binnen de 30 dagen laten weten.

Kostprijs

Basisonderwijs schooljaar 2018-2019:

 • Kleuteronderwijs: 96,69 euro (vast bedrag)
 • Lager onderwijs: 108,78 euro tot 163,17 euro.

Leerlingen die op internaat zitten, krijgen hetzelfde bedrag als externe leerlingen

Secundair onderwijs schooljaar 2018-2019:

 • De minimale toelage is 135,48 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 1.196,05 euro voor leerlingen die op internaat zitten.
 • Er zijn aparte bedragen voor leerlingen in de 4de graad, en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs.

Reglement

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Uitzonderingen

Voor specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Hulp nodig?

Als u nog hulp nodig hebt bij het invullen van de aanvraag, kan u altijd terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Deel deze pagina