Tuinieren zonder pesticiden

Ongewenste dieren of planten in de tuin bestrijden? Je terras of oprit schoonhouden? Nee, daar heb je geen pesticiden voor nodig. Er zijn voldoende goed werkende alternatieven. Kan je nog wat tips gebruiken? Surf dan eens naar www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu.

Lokaal bestuur Bekkevoort gebruikt geen pesticiden meer

Al enkele jaren mogen openbare diensten zoals ons lokaal bestuur geen pesticiden meer gebruiken in hun onderhoud van parken, en terreinen. Dat betekent dat naast je gemeente ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidevrij onderhouden. En we moeten met z’n allen ook ons voetpad zonder pesticiden proper houden.

Dus waarom niet volledig pesticidevrij gaan? Pesticiden zijn slecht voor onze gezondheid en het milieu rondom ons. Er zijn meer dan voldoende alternatieven voor handen. Die zijn allemaal verzameld in deze praktische tool op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Vier vuistregels voor pesticidenvrij tuinieren

Niet elke plant is onkruid

Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

Verhard zo weinig mogelijk

Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.

Plant de juiste plant op de juiste plaats

Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plek waar je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig …), heb je minder problemen met ziektes en plagen en je planten groeien beter en voller. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.

Gebruik alternatieven

Veeg en borstel regelmatig op oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen. Branden werkt ook goed als er al (kiem)plantjes staan.

Zout, azijn, bleekwater en alle andere keukenmiddeltjes zijn geen alternatieven voor pesticiden. Ze zijn immers ook pesticiden als je ze gebruikt om iets mee te bestrijden.

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

Info

www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin

Deel deze pagina