Sluikstorten en sluikstoken

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval of de aanlevering op het recyclagepark. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Bij vaststelling van een sluikstort wordt steeds onderzoek gedaan naar een dader. Daders riskeren een fikse boete en draaien op voor de gemaakte kosten voor het opruimen van het sluikstort. 

Sluikstoken

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals tuinafval, gft, houtafval en groenresten.

Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

  • ofwel de GAS-ambtenaar indien jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement.
  • ofwel de procureur des Konings. De procureur des Konings kan beslissen om:
    • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
    • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Deel deze pagina