Rattenbestrijding

Ratten: voorkomen en bestrijden

Meld hier de aanwezigheid van ratten

Ratten veroorzaken schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door graafwerken onder funderingen of vloeren, taluds en oevers. Ratten kunnen ook zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne. Redenen genoeg dus om ze te bestrijden. Bestrijding zorgt ervoor dat de aantallen zo laag mogelijk worden gehouden en de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Lees zeker eens de brochure Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning van de Vlaamse Overheid.

Preventie

Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen. Probeer te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden.

Enkele tips om ratten te vermijden

 • Laat geen etensresten rondslingeren
 • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen
 • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is, eventueel kan ja een schoteltje gebruiken zodat je het voedseloverschot ’s avonds kunt wegnemen
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken
 • Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels
 • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen: zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoud je een goed overzicht om eventuele sporen op te merken
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten
 • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven

Neem het voedselaanbod weg door:

 • Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen
 • Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren
 • De huisdieren verstandig te voeden

Neem de beschutting weg door:

 • Te zorgen dat er geen ruimte meer is onder het hok

Bestrijding

Als preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie ratten onder controle te houden, is bestrijding noodzakelijk.

De bestrijding van de bruine en zwarte rat door middel van vallen en klemmen of andere technische vangmiddelen is wegens de schuwheid van deze dieren erg moeilijk. Daarom wordt het gebruik van rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen bij de bestrijding nog toegelaten en algemeen toegepast. Hierdoor ontstaan vier tot zes dagen na opname in- en uitwendige bloedingen met de dood tot gevolg. Deze bestrijdingsmiddelen of rodenticiden zijn te verkrijgen in de handel (o.a. in tuincentra ...) en werken op basis van gif in een lokaas, bijvoorbeeld graankorrels, paraffineblokjes en andere.

Werken met gif brengt altijd risico’s mee. Scherm deze middelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op duidelijke rattensporen. Dit kan bijvoorbeeld in een ‘rattenbak’ of in een gifbuis.

Elke vorm van ongediertebestrijding heeft slechts zin wanneer die gevolgd wordt door en/of gepaard gaat met het uitvoeren van de eerder genoemde preventieve maatregelen.

Wie bestrijdt welke ratten?

De bruine rat is opgenomen in de lijst van ‘voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen’. Het koninklijk besluit van 19 november 1987 legt op dat de verantwoordelijke, die op zijn goederen ratten vaststelt, de dieren onmiddellijk moet verdelgen. Voor de bestrijding wordt geen on­derscheid gemaakt tussen openbaar en particulier terrein. Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt voldoende maatregelen moet nemen om deze organismen te vermijden en te bestrijden.

De provincie Vlaams-Brabant bestrijdt de bruine en zwarte rat langs de waterlopen van tweede categorie (middelgrote waterlopen). Voor Bekkevoort zijn dit de Vijversloop, Pijnbeek, Begijnenbeek en Rijnrodebeek.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Afdeling Operationeel Waterbeheer bestrijdt de muskusratten en de bruine rat langs de waterlopen van eerste categorie (grootste waterlopen) en de muskusrat langs alle waterlopen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van de bruine rat langs de waterlopen van derde categorie.

Hoe maak je een gifbuis ?

 • Neem een (recuperatie) PVC buis met een diameter van 12 cm en ongeveer 70 cm lengte.
 • Boor een gat doorheen het midden van de buis zodat je deze met een ijzeren pin kan vastzetten in de grond. Aan deze pin bevestig je ook het gif zodat de rat het lokaas niet kan meenemen, maar ter plaatse moet opnemen.
 • Eventueel kan je aan weerszijden een afneembaar deksel bevestigen met een opening van 6 cm diameter.
 • Plaats de buis op een wissel (= spoor).
 • Heb geduld: soms komen ratten pas na 2-3 weken in een nieuwe gifbuis.

Deel deze pagina