Milieuhinder ratten - meldpunt

Online melden

Door het pesticidenverbod voor openbare besturen, mag ons lokaal bestuur geen preventieve chemische rattenbestrijding meer uitvoeren. Er mag enkel rattenvergif, afgeschermd in bakken of buizen, worden uitgelegd na vaststelling van de aanwezigheid van ratten.

Vandaar dat ons lokaal bestuur de meldingen van ratten dient te registreren en aan de inwoners vraagt om dit te doen via het hiervoor opgezette ‘meldpunt ratten’.

Het lokaal bestuur staat in voor de bestrijding van de bruine (en de zwarte) rat op openbaar domein, langsheen de (meeste) baangrachten en langsheen onbevaarbare waterlopen van derde categorie. Onze rattenbestrijder zal dus niet op privéterrein komen bestrijden. De wet schrijft voor dat “iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt” zelf aan rattenbestrijding dient te doen (wet van 2 april 1971).

Afhankelijk van de aard van de gracht of waterloop valt deze onder bevoegdheid van de gemeente of van een andere water- of wegbeheerder. Indien niet de gemeente bevoegd is, wordt uw melding overgemaakt aan de bevoegde instantie.

Deel deze pagina