Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het gratis abonnement voor personen met een handicap (PMH) is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Voorwaarden

Om een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.

 • U moet in het Vlaams Gewest wonen.
 • U hebt een handicap en:
  • u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • of u krijgt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
   (dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap én een Bijkomende Kinderbijslag krijgen)
  • of u krijgt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas (dit werd vroeger ‘Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd).
  • of u bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

Het PMH-abonnement is enkel beschikbaar op een MOBIB-kaart. Dit is een chipkaart waarop het abonnement staat.
De kaart blijft 5 jaar geldig.

Hoe aanvragen ?

 • Hebt u al een MOBIB-kaart van De Lijn en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de info vanaf welke datum uw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan. Het abonnement wordt automatisch opgeladen op uw kaart. Dat gebeurt de eerste keer dat u uw kaart registreert in de bus of tram.
 • Hebt u een MOBIB-kaart van de NMBS, TEC of MIVB en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan kunt u het abonnement op de kaart laten zetten in een van de Lijnwinkels.
 • Hebt u nog geen MOBIB-kaart en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen. Na betaling van de administratiekosten krijgt u uw MOBIB-kaart toegestuurd met daarop uw abonnement.
  Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn.

Kostprijs

Kost

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap. Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, moet u wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf.

Deel deze pagina