Onteigeningsplannen

De overheid kan goederen verwerven ter verwezenlijking van een doel van openbaar nut door onteigening. Het algemeen belang primeert hier boven het particulier belang. Onteigeningen verlopen via een speciale procedure die voorziet in een openbaar onderzoek.

Deel deze pagina