Milieuhinder - hondenpoep

Hondenpoep is strontvervelend!

Geef online melding

Hondenpoep is een bron van ergernis. Niets vervelender dan een hoopje op je stoep te zien liggen of aan je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de gezondheid inhouden, omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken. 

In België leven er ongeveer 1,2 miljoen honden die jaarlijks elk gemiddeld 80 kg hondenpoep produceren. Nochtans kan deze overlast vermeden worden. Een plastic zakje meenemen als je gaat wandelen met je hond en het hoopje opruimen, een kleine moeite toch? Dergelijke zakjes, al dan niet verpakt in leuke etuitjes, zijn te verkrijgen in dierenspeciaalzaken, en sommige warenhuizen. Diverse webwinkels bieden ze ook te koop aan. 

De overlast van hondenpoep is de hoofdreden waarom meer en meer gemeenten het opruimen van hondenpoep verplicht maken en boetes uitdelen bij het niet naleven van deze regel. Het politiereglement betreffende de ophaling van huishoude­lijke afvalstoffen bevat een bepaling in verband met hondenpoep. Hieronder citeren we: Artikel 1.3.9  §1. De eigenaars en houders van honden zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, gemeentelijke parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke plaatsen alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. §2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaars of houders van de honden verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of ervoor te zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden met de gewone huisvuilophaling.De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg.§3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.§4. De bepalingen van artikel 1.3.9. §1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten begeleiden. 

Inbreuken op het politiereglement worden bestraft met een geldboete van € 50. Bovendien is het achterlaten van hondenpoep ook volgens het Afvalstoffendecreet strafbaar met correctionele straffen. Denk hier voortaan aan als je je hond uitlaat!

Deel deze pagina