Evenementen en fuiven

Via een degelijk fuifbeleid wil de gemeente Bekkevoort het voor jongeren (en anderen) mogelijk maken om goede fuiven en feesten te organiseren. Via een aanvraagfiche moet je de activiteit melden bij het college van burgemeester en schepenen. De gemeente geeft deze aanvraagfiche door aan de politie.