Evenementen en fuiven

Maak een afspraak

Wil je een evenement of openbare activiteit organiseren, dan word je geconfronteerd met een aantal regels en voorschriften.

Om de aanvraag voor vergunningen en toelatingen die het lokaal bestuur Bekkevoort moet afleveren te vergemakkelijken, zijn er twee geïntegreerde aanvraagformulieren opgemaakt. Eén formulier voor evenementen met tent, één voor evenementen zonder tent. Via dit formulier worden zowel het lokaal bestuur Bekkevoort als politiezone Hageland op de hoogte gebracht. De eventcel gaat na of er voor deze activiteit bijkomende (veiligheids)maatregelen nodig zijn en welke gemeentelijke vergunningen noodzakelijk zijn. Door het invullen van dit formulier hoef je geen afzonderlijke aanvraag meer te richten tot het college van burgemeester en schepenen.

Dien ten laatste 2 maanden voor het evenement het formulier in bij het lokaal bestuur Bekkevoort (bij grote evenementen in openlucht moet dit minstens 6 maanden vooraf). Bij een kortere termijn bestaat het risico dat bepaalde vergunningen niet worden afgeleverd.

Vrijwilligers voor beveiligingsactiviteiten

Voor het inzetten van vrijwilligers bij bewakingstaken dient de organisatie de namen van de vrijwilligers voor beveiligingsactiviteiten aan de gemeente door te geven, maar deze ook over te maken aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Dit gebeurt via een aparte bijlage door de vereniging via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

Deel deze pagina