Brandweer

Sinds 2015 vormen de brandweerkorpsen van Aarschot, Diest, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Aan het hoofd van de zone Oost Vlaams-Brabant staat een zonecommandant die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en de dienstverlening naar de inwoners van 32 lokale besturen, waaronder Bekkevoort.

Contactgegevens

Zoneraad en financiering

De Zoneraad bestuurt de hulpverleningszone. Deze is samengesteld uit de burgemeesters van de aangesloten lokale besturen en de zonale coördinator van de brandweer. Het dagelijks bestuur van de zone berust bij het Zonecollege. Dit college is samengesteld uit een aantal burgemeesters die afgevaardigd zijn door de Zoneraad.

De financiering gebeurt door een jaarlijkse dotatie van de verschillende gemeente aan de zone.

De agenda en de beslissingen van de zoneraad en het zonecollege vind je terug op de pagina van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.

Op 24 november 2021 keurde de hulpverleningszone de begroting 2022 gewone dienst en buitengewone dienst goed.

Op 22 juni 2022 is de eerste begrotingswijziging gewone dienst en buitengewone dienst goedgekeurd.

Op 26 oktober 2022 is de tweede begrotingswijziging gewone dienst en buitengewone dienst goedgekeurd.

Op 25 oktober 2023 is de tweede begrotingswijziging gewone dienst en buitengewone dienst goedgekeurd.

Op 19 juni 2024 is de eerste begrotingswijziging dienstjaar 2024 goedgekeurd.

Jaarrekening

Deel deze pagina