Bouwinformatie

De gewestelijke en stedelijke overheid zorgen ervoor dat de ruimte op een geordende wijze wordt ingericht zodat de verschillende functies in onze samenleving vervuld worden zonder dat ze elkaar te veel hinderen. Met dit doel stellen ze gewestplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen op. Deze plannen kan je op de dienst leefomgeving raadplegen. Voordat je een stuk grond of een huis koopt, bouwt of verbouwt, kom je best inlichtingen inwinnen aan het loket van de dienst leefomgeving. De bebouwingsvoorwaarden kunnen immers verschillen van perceel tot perceel. Indien je wenst dat de informatie rechtsgeldig is, dien dan je aanvraag in volgens de voorziene procedure: stedenbouwkundig attest nr. 1 of nr. 2. Sommige bouwaanvragen moeten gedurende een bepaalde periode openbaar gemaakt worden. Deze bouwaanvragen kan je inkijken op de dienst leefomgeving.

Tijdens deze openbaarmaking kan je je bemerkingen kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Van bouwwerven in je buurt kan je de bouwplannen raadplegen op de dienst leefomgeving. De bouwheer moet trouwens het bewijs van bouwvergunning zichtbaar uithangen op het bouwperceel om je in kennis te stellen van de activiteiten. De dienst controleert regelmatig alle bouwwerken. Indien je vaststelt dat de bouwvergunning niet uitgevoerd wordt zoals bepaald in de bouwtoelating, kan je dit melden aan de dienst. In sommige gevallen kan je een schadeclaim indienen bij de rechtbank. 

Deel deze pagina