Belasting recyclagepark

Dit is het belastingsreglement voor de ter inzameling en verwerking op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen.

Deel deze pagina