Recyclagepark

Plan je een bezoek aan het recyclagepark? Hou dan rekening met de richtlijnen van EcoWerf

Op het recylagepark is het DifTar-principe van toepassing. Dit wil zeggen dat de prijs van een bezoek aan het containerpark berekend wordt op basis van het volume, ongeacht het soort afval dat je aanvoert (uitgezonderd grof huisvuil).

Hoe werkt de afvalinzameling op het containerpark?

Toegangskaart

Om toegang te krijgen tot het containerpark moet je een persoonlijke toegangskaart hebben. Het is dus belangrijk deze toegangskaart steeds mee te brengen bij je bezoek aan het containerpark. Wie niet over een geldige kaart beschikt, krijgt geen toegang. Op deze manier wordt het containerpark uitsluitend toegankelijk voor inwoners van onze eigen gemeente en wordt afvaltoerisme vermeden.

Bij verlies van de toegangskaart dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met EcoWerf via de groene lijn 0800/97097 (optie 1). De verloren kaart wordt dan geblokkeerd zodat anderen er geen gebruik van kunnen maken. Er wordt indien gewenst een nieuwe kaart opgestuurd. Deze kost € 5.

Opgelet: de toegangskaart mag enkel gebruikt worden door de aanvrager en gezinsleden.

Registratie

Na controle van je toegangskaart kan je aan de aanmeldzuil (aan de ingang van het park) de reden van je bezoek aangeven. Je kan afval aanbieden of houtsnippers afhalen.

Indien je afval komt deponeren, zal je gevraagd worden hoe (te voet, met de fiets, type voertuig) en welke afvalfracties je aanvoert. Al deze keuzemogelijkheden kunnen gemaakt worden door te drukken op het scherm van de aanmeldzuil. Op ieder moment kan je via de “hulpknop” bijstand vragen aan de parkwachter.

Betalen

Als de wijze van aanbieding en de aangevoerde afvalfractie(s) geselecteerd zijn, wordt het te betalen bedrag automatisch berekend. Ieder gezin krijgt elk jaar 6 gratis beurten voor bezoeken als voetganger, fietser of met de wagen (1 gratis beurt) of met wagen met aanhangwagen (3 gratis beurten). Het aanleveren van afval met een bestelwagen of bedrijfswagen en het aanleveren van grof huisvuil zullen echter steeds aangerekend worden.

Zijn de gratis beurten opgebruikt of maak je gebruik van een ander vervoermiddel, dan kan je op het scherm de gewenste betaalwijze aanduiden. Betalen kan met Bancontact of via de Diftar-rekening. Omwille van de veiligheid wordt er geen contant geld aanvaard op het containerpark. Gelieve je hierop te voorzien bij je bezoek.

Na betaling wordt een ticket afgedrukt als bewijs en zal de slagboom zich automatisch openen, zodat je het park kan betreden en het afval op de juiste plaats kan deponeren.

Grof huisvuilcontainer

Grof huisvuil kan op het containerpark achtergelaten worden in de perscontainer. Deze container is afgesloten en voorzien van een kaartlezer. Indien je bij aankomst aan de aanmeldzuil aangeeft dat je grof huisvuil aanlevert, wordt je toegangskaart geactiveerd om de container te bedienen. Je kan dan met je persoonlijke toegangskaart de container ontgrendelen en het grof afval deponeren. Bij het sluiten van de deur wordt de perscontainer automatisch in werking gezet. De deur blijft gesloten totdat een nieuwe bezoeker zich aanbiedt.


Waarmee kan je terecht op het recyclagepark?

Hierna lees je met welke afvalfracties je terecht kan op het containerpark. Vergeet niet je afval thuis te sorteren, zodat je het zonder tijdverlies in de juiste container kan deponeren.

 • AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) 
 • Asbestcement (eterniet)
 • Boomstronken
 • Cellenbeton (ytong, …)
 • Frituurolie en motorolie (géén grote hoeveelheden motorolie, géén olie met PCB’s of andere giftige stoffen)
 • Gips
 • Glas (vlak en hol gescheiden)
 • Gras en blad
 • Grof huisvuil (geïmpregneerd hout of hout vermengd met ijzer, roofing, matrassen, tapijten, zetels, …)
 • Herbruikbare goederen
 • Kaarsen
 • Keramiek
 • Klein Gevaarlijk afval (KGA)
 • Kurk (geen vervuilde kurk)
 • Matrassen
 • Oude metalen
 • Papier en karton
 • Piepschuim (EPS, isomo)
 • Harde Plastics 
 • PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons - aanbieden in PMD-zak)
 • Sloophout (vezelplaten, onbehandelde houten planken, panelen, timmerhout, deuren, …)
 • Snoeihout en haagscheersel
 • Steenafval
 • Textiel en lederwaren (proper en in zakken)
   

Onder KGA wordt verstaan: "Alle afvalstoffen die omwille van hun samenstelling of aard mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu, alsook huishoudelijke afvalstoffen die een aangepaste verwerking moeten ondergaan." Twijfel je, neem dan contact op met de milieuambtenaar van je gemeente (013/46 05 75, omgeving@bekkevoort.be) of bel gratis het groene nummer 0800-97097. 

Voorbeelden zijn: verfresten en -potten, frituurvetten- en oliën, motorolie, schoonmaakmiddelen, accu's en batterijen, producten met kwik (zoals tl-lampen en spaarlampen, kwikthermometers ...), resten cosmetica, bestrijdingsmiddelen, röntgenfoto's, chemicaliën, brandblussers, solventen, zuren en basen, lijmen en harsen, (lege) verpakkingen van giftige of bijtende producten, medisch afval, ...

Opgelet: injectienaalden, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn ook KGA en dienen in een speciaal naaldcontainertje aangeboden te worden! Ze worden er gratis aanvaard en vervolgens veilig verwerkt.

Bovendien is het verboden naalden bij het restafval te gooien of in de pmd-zak te stoppen. Diabetici en andere naaldgebruikers krijgen bij het inleveren van hun gebruikte naalden op het containerpark telkens gratis een nieuw naaldcontainertje mee. Naalden verpakt in een lege glazen bokaal, plastic fles of doos worden niet aanvaard op het containerpark.
  


Hoe zorg je voor minder afval?

Afval zal er altijd zijn. Toch kan een groot deel ervan vaak vermeden worden. De slogan “Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt” geeft duidelijk aan dat afvalpreventie de enige echte oplossing is voor het afvalprobleem. Hier volgen enkele tips om afval te voorkomen en je bezoek aan het containerpark te beperken.

Ophaling

Verschillende afvalsoorten worden afzonderlijk aan huis opgehaald. Zo kan je papier en karton, PMD, GFT, grof huisvuil, snoeihout, oude metalen, … meegeven met de ophalingen aan huis. Maak hiervan zoveel mogelijk gebruik, het bespaart je weer een rit naar het containerpark. Raadpleeg je afvalkalender of www.ecowerf.be voor de juiste ophaaldata. Belangrijk om weten is dat alles wat huisvuil is (en dus in de huisvuilcontainer hoort), niet welkom is op het containerpark en dient meegegeven met de huis-aan-huisophaling.

Glasbollen

Glazen flessen, bokalen en flacons kan je naar één van de glasbollen brengen.

Textielcontainers

Alle nog draagbare kleding maar ook lakens, gordijnen, handtassen … kan je kwijt in de daartoe voorziene textielcontainers langs de straat.

De Kringwinkel  

Met herbruikbare goederen (meubelen, huisraad, sanitair, speelgoed, kleding, elektrische apparaten, verlichting, … nog in goede staat) kan je terecht bij de Kringwinkel. Je kan deze goederen zelf brengen of laten ophalen door de Kringwinkel (gratis).
Het inzamelcentrum van de Kringwinkel bij jou in de buurt: Kringwinkel Hageland, Torsinplaats 12 te 3300 Tienen (016/82 46 91)

Afvalpreventie

Snoeihout: met snoeihout kan je creatief aan de slag : een takkenwal, vlechtwerk ... Je kan snoeihout ook verhakselen en de houtsnippers gebruiken voor een snipperwand, padbedekking, als mulchlaagje tussen je planten …. 

Gras, blad en haagscheersel : perfect materiaal om samen met je GFT thuis te composteren in een vat, bak of hoop. Meer info op www.thuiscomposteren.be. 

Kies zoveel mogelijk voor duurzame producten : deze gaan langer mee en belanden dus minder snel op de afvalberg (vb. herlaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen, …). 

Stel je bezoek aan het containerpark uit tot het moment dat je een volle koffer of aanhangwagen hebt, zo bespaar je een beurt en denk je ook aan het milieu.

Deel deze pagina