Zitdag invullen belastingaangifte

Elk jaar houdt FOD Financiën normaliter een zitdag in Bekkevoort waar je hulp kan krijgen bij het invullen van je belastingaangifte. 

Door de coronamaatregelen houden de experts van de FOD Financiën in 2021 geen zitdag voor de belastingaangifte in het gemeentehuis.

Wie om uitzonderlijke redenen (bv. taal-, lees- of spraakproblemen of heel complexe aangifte) niet in staat is de belastingsaangifte zelf in te vullen of telefonisch te laten invullen, kan hulp krijgen in september 2021 op een kantoor van FOD Financiën. Dan moet je wel een telefonische afspraak maken vóór 30 juni 2021 via het telefoonnummer op de bruine enveloppe.

Welke mogelijkheden zijn er nog naast de zitdag in de gemeente?

1. Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Je moet zorgvuldig uw gegevens controleren.
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je bent verplicht om de FOD Financiën dat te melden. Je kan dit voorstel verbeteren via MyMinfin.be (Tax-on-web). Je kan ook het papieren antwoordformulier invullen en terugsturen.

Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)

2. Je vult zelf je aangifte in

Je aangifte gemakkelijk en snel invullen doe je via MyMinfin.be!

Hoe inloggen? 

  • Met je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer (met of zonder kabel) en je PIN-code. Ben je je PIN-code verloren of vergeten of is je identiteitskaart geblokkeerd? Ga dan naar mybelgium.be > PIN- en PUK codes.
  • Met de toepassing ‘Itsme’ op uw smartphone. Je moet het maar één keer activeren en dan gebruik je de code die je gekozen hebt om je in te loggen.

Aangifte ingevuld? Vergeet niet om deze ons op te sturen door te klikken op ‘Bevestigen voor verzending’ en vervolgens ‘Indienen’. Je dient een gezamenlijke aangifte in? Jij en je partner moeten beiden elektronisch handtekenen.

Meer info op de website van de FOD Financiën (www.fin.belgium.be)

3. Je hebt hulp nodig om je aangifte in te vullen?

Heb je een vraag?

Je wilt je aangifte laten invullen?

Je kan je aangifte telefonisch laten invullen. Zodra je je belastingbrief ontvangt moet je hiervoor wel eerst een afspraak via het telefoonnummer op de enveloppe (dit kan vanaf 5 mei).
Als je vorig jaar ook al telefonische hulp kreeg, belt FOD Financiën je zelf op in april (met een nummer dat begint met 02/572 57 xx).

Deel deze pagina