Woningkwaliteit

Voor woningen bestaan er sinds kort kwaliteitsnormen. Op federaal niveau is er de woninghuurwet die minimale normen vastlegt voor veiligheid, bewoonbaarheid en gezondheid. Als de woning niet aan al die normen voldoet, kan de huurder kiezen: herstellingen en aanpassingen eisen of de ontbinding van het huurcontract en een schadevergoeding krijgen. Uiteraard moet je één en ander kunnen bewijzen. Desnoods hakt de vrederechter de knoop door.

Op Vlaams niveau zijn er de Vlaamse woningkwaliteitsnormen.Woningen die aan die normen voldoen, krijgen een conformiteitsattest. Eigenaars van woningen die verhuurd worden en die niet aan die Vlaamse normen voldoen, worden bestraft. De burgemeester kan de woning ongeschikt verklaren en werken opleggen. De ongeschiktverklaring heeft tot gevolg dat de eigenaar jaarlijks een heffing moet betalen. Bovendien moeten de werken uitgevoerd worden. Indien de woning verhuurd wordt, kan de eigenaar bovendien een (extra) boete krijgen. Om vast te stellen of een woning ongeschikt is, is een onderzoek vereist. Pas hierna zal de burgemeester zo een vaststelling ondertekenen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verhuurder. Soms zijn er ook gevolgen voor de huurder. 

Deel deze pagina