Werken aan derden - facturatie uren

Wat?

Er zijn bepaalde werken die op vraag van derden door gemeentepersoneel
worden uitgevoerd om de correcte uitvoering te garanderen of omdat deze werken op
gemeentegrond moeten worden gerealiseerd (bijvoorbeeld plaatsen van bewegwijzering
voor bedrijven, plaatsen van een spiegel voor niet-algemeen gebruik; herstellen van
beschadigingen bij ongevallen, …)

Kostprijs

De gepresteerde uren voor werken op vraag van derden die bij voorkeur door
gemeentepersoneel worden uitgevoerd maar niet ten laste kunnen genomen worden van de
gemeente zullen worden doorgerekend.

Deel deze pagina