Vlaamse wooncode

Deze reglementering van het Vlaams gewest is van kracht sinds 1 november 1998. Zij legt minimumnormen op waaraan huurwoningen moeten voldoen. Sanctionering: heffing op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen. 

Deel deze pagina