Vervoerregio Leuven

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de oprichting van vervoerregio’s hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

De gemeente Bekkevoort behoort tot de Leuvense Vervoerregio. Dit is één van de 15 regio’s en telt 31 steden en gemeenten. De vervoerregio staat voor de enorme uitdaging om inclusieve, gedragen doelstellingen te formuleren om zo de economische en demografische groei te ondersteunen met een weldoordacht mobiliteitsbeleid en duurzame ruimtelijke ordening.

Geef je mening als lokale expert

Vul de online enquëte in

Het is niet de bedoeling om een theoretisch plan uit te werken zonder enige voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen enz. van jou, als lokale expert, zijn dan ook essentieel in het hele proces. Laat ons samen de uitdaging aangaan.

Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in je regio. Deel je mobiliteitsproblemen, -noden of -wensen met ons.

Deel deze pagina