Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je de nodige informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je doet een aanvraag via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal
  • Andere professionele aanvrager: via e-mail naar omgeving@bekkevoort.be met vermelding van een geldige capakey (kadastraal perceel) en adres

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinlichtingen in Bekkevoort bedraagt 125 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Retributiereglement afleveren vastgoedinformatie

Deel deze pagina