Toelagen en premies

Premies luierafval en herbruikbare luiers

Voor de gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, ingeschreven in het bevolkingsregister van Bekkevoort zal de rekening van afvalverwerking 2 maal per jaar worden gecrediteerd met een bedrag van € 4 per maand. Hiervoor moet je zelf niets doen, de toekenning gebeurt automatisch.

Ongeveer 8% van het Vlaamse restafval bestaat uit wegwerpluiers. Elke baby 'produceert' tijdens zijn luierperiode meer dan één ton wegwerpluiers. Herbruikbare luiers zijn goed alternatief voor wegwerpluiers. De gemeente stimuleert het gebruik ervan door het verlenen van een premie bij de aankoop. 

Het Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Je vindt alle informatie hierover op www.groeipakket.be 

Rechtenverkenner

Mogelijk heb je ook recht op premies of tegemoetkomingen vanuit de federale overheid, Vlaamse overheid of de provincie. Op deze website vindt u een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur ... In de rechtenverkenner kan je zoeken per doelgroep, per thema, op een trefwoord, in een alfabetische lijst van sociale voordelen en tegemoetkomingen of door je persoonlijke profiel in te geven. 

Financiële hulp

In bepaalde situaties kom je in aanmerking voor financiële hulp vanuit de sociale dienst.

Deel deze pagina