Fase 2: synthesenota

Een mobiliteitsplan maken is een proces. Tijdens dat proces moet een toekomstvisie ontwikkeld worden. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens de driedeling: oriëntatienota – planopbouw (synthesenota) – beleidsplan.

Fase 2 is afgerond:

  • Planopbouw, resulteert in een synthesenota. Dit is de fase waarin de strategische visie en operationele doelstellingen opgebouwd worden. Op basis van de oriëntatienota worden ten minste de toekomstige mobiliteitsbehoeften en de redelijkerwijze in aanmerking te nemen alternatieven onderzocht. De visie geeft de samenhang weer tussen de geformuleerde operationele doelstellingen en de gewenste ontwikkelingen in het gekozen voorkeursscenario.

Deel deze pagina