Signalisatievergunning

Vraag online aanMaak een afspraak

U kan ook een signalisatievergunning aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen, PDF en Word). Vergeet niet na het invullen van het aanvraagformulier het signalisatieplan te bezorgen aan de bevoegde dienst, grondgebiedzaken (mobiliteit). Dit kan per post (E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort), als bijlage per e-mail (mobiliteit@bekkevoort.be) of fax (013/32 29 77).

Minimum 14 dagen op voorhand aan te vragen.

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Wat meebrengen?

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Deel deze pagina