Seniorenverenigingen

OKRA Bekkevoort

 • Doelstelling: het instandhouden en bevorderen van onderlinge contacten.
 • Activiteiten: fietsen, turnen, kaartspelen, reizen, pannenkoekenbak en samenwerking met Samana Bekkevoort.
 • Contact: Irène Cleynen, voorzitter, E. Coolsstraat 36 in 3460 Bekkevoort, 013/33 54 51, irene.cleynen@telenet.be

Bond van Gepensioneerde Molenbeek-Wersbeek 

 • Doelstelling: door vorming en ontspanning senioren samenbrengen en vriendschappen stimuleren. Hun vrije tijd zinvol, nuttig en aangenaam besteden.
 • Activiteiten: koffietafels, kaarten, pannenkoekenfeest en bedevaart.
 • Contact: Maria Segers, voorzitter, Hoekbosstraat 1 in 3461 Bekkevoort, 016/63 31 53

OKRA Molenbeek-Wersbeek 

 • Doelstelling: sociaal-culturele vereniging die de levensuitzichten van de senioren wil behartigen en ze kansen wil bieden om zich te ontwikkelen.
 • Activiteiten: publicaties, vergaderen, participatie aan nationale en gewestelijke programma's, behartigen van materiële en morele waarden 
 • Contact: Gemma Vandersypen, Halensebaan 26 in 3461 Bekkevoort, 016/63 48 28

Gepensioneerdenbond Assent 

 • Doelstelling: sociaal-culturele vereniging
 • Activiteiten: koffietafels, feesten en zangrepetities
 • Contact: Guillaume Bruyninckx, Zandstraat 12 in 3460 Bekkevoort, 013/32 23 08, bruyninckx.guillaume@telenet.be