SAVE-charter

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 is de ondertekening van het SAVE-charter van vzw Ouders van Verongelukte kinderen (OVK) goedgekeurd. Het lokaal bestuur Bekkevoort geeft hiermee een duidelijk signaal om zich actief in te zetten voor nog meer verkeersveiligheid.

SAVE staat voor: Samen Actief voor Veilig Verkeer. Met dit charter wil OVK gemeenten stimuleren om een globaal en geïntegreerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, kinderen en jongeren in het bijzonder, beter te beschermen in het verkeer. 

Zeven initiatieven

Het charter omvat zeven initiatieven die de verkeersveiligheid in Bekkevoort kunnen bevorderen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  2. De implementatie van het STOP-principe
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

Actieplan

Door de ondertekening van het charter gaat het lokaal bestuur Bekkevoort het engagement aan een actieplan uit te werken dat aansluit op één of meerdere van deze algemene doelstellingen.
Dit gebeurt in samenwerking met de lokale politie en de SAVE-coördinator van Ouders van Verongelukte Kinderen.

Deel deze pagina