SAVE-label en SAVE-charter

Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK-SAVE de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarom werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om lokale besturen aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Ook het lokaal bestuur Bekkevoort ondertekende het SAVE-charter op 27 maart 2017. Hiermee ging het lokaal bestuur het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  2. De implementatie van het STOP-principe
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

Het lokaal bestuur Bekkevoort verdient het SAVE-label, omdat ze haar SAVE-actieplan succesvol heeft afgerond. Dit gebeurde in samenwerking met de lokale politie en de SAVE-coördinator van Ouders van Verongelukte Kinderen.
De uitreiking van het SAVE-label vond plaats op 30 april 2024 tijdens de opening van inlooptentoonstelling over het nieuw mobiliteitsplan.

Het lokaal bestuur Bekkevoort ging het SAVE-engagement aan, omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Ook naar de toekomst toe blijft een verkeersveilige gemeente een topprioriteit, waar de het lokaal bestuur Bekkevoort verder aan zal werken.

Deel deze pagina